Information om søndagsundervisning

På grund af den store efterspørgsel på svømmeundervisning, som ikke kunne dækkes indenfor den klubtid, som Tune IF svømmeafdeling får tildelt af Greve Kommune, lejer vi en stor del af bassinerne om søndagen efter den offentlige åbningstid. Svømmehallen er lukket, så har vi også opsynspligten i forhallen og ved de bassiner, hvor vi har undervisning.

Det betyder at der ikke er offentligt åbent samtidig med vores søndagshold og saunaen er lukket, da livredderne skal gøre rent imens. Det er heller ikke tilladt at benytte de øvrige bassiner, hverken før eller efter undervisningen.

Da vi betaler for at leje svømmehallen hver søndag, har vi en betydelig merudgift. Tidligere har vi haft differentierede priser alt efter om man svømmede hverdag eller weekend. Det gav dog en del bøvl for vores medlemmer, hvis der skulle skiftes svømmedag i løbet af en sæson. Derfor har vi valgt at prisen er den samme, uagtet om man svømmer hverdag eller weekend.

Vi skal dog gøre opmærksom på, at på grund af weekendstævner, hvor svømmehallen er lukket, så er der færre undervisningsgange end på hverdagene. Det drejer sig ca. om 3-5 weekender på en sæson.

I vinterferie og efterårsferie har vi valgt at bytte rundt på undervisningsgangene. Det er valgt, da erfaringen har vist at de fleste er bortrejst i weekenden op til vinterferie/efterårsferie, fremfor den weekend som reelt er i slutningen af ferien. Det vil sige at i fx efterårsferien er der IKKE undervisning søndag i uge 41. Til gengæld er der undervisning søndag i uge 42. Samme princip gælder for vinterferien.  

Bestyrelsen i
Tune IF Svømmeafdeling